“Leesvoer van de Meisjes”
Koken, eten, lezen en schrijven.

Wij van de Meisjes doen niets liever.

Als het kan allemaal tegelijk!

de meisjes van spijsWat zijn we blij! Sinds 1 juni j.l. koken én cateren wij op een nieuw adres, Riouwstraat 1, een prachtige plek in de Archipelbuurt.